Bài đăng

Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm sở hữu không có tính chất chiếm đoạt tài sản trong Luật hình sự Việt Nam

Title: Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm sở hữu không có tính chất chiếm đoạt tài sản trong Luật hình sự Việt NamAuthors: Đinh, Thị Thương
Nguyễn, Khắc HảiKeywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Luật tố tụng hình sự;Trách nhiệm hình sự;Tội xâm phạm sở hữuIssue Date: 2014Publisher: Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 5 tr.Abstract: Luận văn nghiên cứu và làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận, các quy định của pháp luật hình sự, thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật hình sự về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm sở hữu không có tính chất chiếm đoạt; từ đó đưa ra những giải pháp tiếp tục hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam về những quy định đối với các tội này.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5711

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thẩm quyền xét xử vụ án hình sự của tòa án nhân dân các cấp

Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thẩm quyền xét xử vụ án hình sự của tòa án nhân dân các cấp : Luận văn ThS Luật: 60.38.40Authors: Nguyễn, Ngọc Chí, Người hướng dẫn
Nguyễn, Phương HoaKeywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tòa án Nhân dân;Vụ án hình sựIssue Date: 2007Publisher: Khoa LuậtAbstract: 108 tr. + Đĩa mềm
Nghiên cứu về thẩm quyền xét xử vụ án hình sự của Tòa án nhân dân các cấp. Trình bày sự hình thành và phát triển của chế định, các quy định của pháp luật hiện hành và chỉ ra những điểm mới trong các quy định về thẩm quyền xét xử của Bộ luật tố tụng hình sự (...)
Luận văn ThS. Luật hình sự 60.38.40 Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51484Appears in Collections:LAW - Master Theses

Mô hình Nhà nước kiến tạo phát triển: lý luận, thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam

Title: Mô hình Nhà nước kiến tạo phát triển: lý luận, thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 603801Authors: Nguyễn, Thị Hải HàKeywords: Luật hiến pháp;Luật và pháp chếIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: Luận văn “Mô hình Nhà nước kiến tạo phát triển: những vấn đề lý luận, thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam” là đề tài nghiên cứu khoa học dưới góc độ luật hiến pháp và luật hành chính về vấn đề quản trị nhà nước theo mô hình nhà nước kiến tạo phát triển. Bằng phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp và so sánh, luận văn giới thiệu những vấn đề về lý luận cũng như thực tiễn áp dụng mô hình nhà nước kiến tạo phát triển ở các nước trên thế giới. Trên cơ sở những lý luận chung và thực tiễn quản trị thành công theo mô hình nhà nước kiến tạo phát triển của Nhật Bản, Trung Quốc, luận văn phân tích bối cảnh, những mặt thuận lợi cũng như thách thức đối với Việt Nam khi lựa chọn theo mô hình quản trị này. Luận văn cũng đưa ra kết luận cụ thể về tính khả thi v…

Nghiên cứu về điều khiển truy cập sử dụng mô hình RBAC mở rộng

Title: Nghiên cứu về điều khiển truy cập sử dụng mô hình RBAC mở rộngAuthors: Nguyễn, Ánh NguyệtKeywords: Phần mềm;Điều khiển truy cập;Hệ thống thông tin;Mô hình RBACIssue Date: 2013Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 3 tr.Abstract: Nghiên cứu phương pháp điều khiển truy cập theo vai trò, các mô hình điều khiển truy cập RBAC. Phân tích ưu, nhược điểm của RBAC. Giới thiệu về điều khiển truy cập trong .Net Framework, các hạn chế của điều khiển truy cập trong .Net Framework. Đề xuất một đặc tả truy cập dựa trên tệpmô tả, đặc tả truy cập dựa trên luật, đề xuất đặc tả cho phép mở rộng RBAC theo ngữ cảnh bằng cách kết hợp giữa đặc tả truy cập RBAC với luật. Đề xuất giải pháp triển khai đặc tả RBAC mở rộng với luật. Đề xuất một ứng dụng thực tế sử dụng RBAC mở rộng như một demo cho phần triển khai RBAC mở rộng.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8190Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Công tác đào tạo người dùng tin tại Trung tâm thông tin – thư viện trường Đại học Hà Nội. Thực trạng và giải pháp

Title: Công tác đào tạo người dùng tin tại Trung tâm thông tin – thư viện trường Đại học Hà Nội. Thực trạng và giải phápAuthors: Phạm, Vũ Thủy Tiên
Nguyễn, Thị Kim DungKeywords: Đào tạo người dùng tin;Thư viện;Trường Đại học Hà NộiIssue Date: 2010Publisher: Khoa Thông Tin Thư việnAbstract: Trình bày những vấn đề lý luận chung về NDT, đào tạo NDT; Tìm hiểu những nhân tố trực tiếp tác động tới công tác đào tạo NDT và những cách thức mà Trung tâm đã tiến hành nhằm nâng cao kỹ năng thông tin cho các đối tượng NDT tại Trung tâm của mình; Nhận xét, đánh giá và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo NDT.Description: KL00077; 80 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33815Appears in Collections:USSH - Undergraduate Theses

Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng phát triển kỹ năng sống cho học sinh ở trường tiểu học Trần Danh Lâm, Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh.

Title: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng phát triển kỹ năng sống cho học sinh ở trường tiểu học Trần Danh Lâm, Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh.Other Titles: Management of extracurricular educational activities towards developing life skills for pupils at Tran Danh Lam elementary school, District 8 Ho Chi Minh CityAuthors: Nguyễn, Thị Thanh TrúcKeywords: Quản lý giáo dục;Giáo dục học;Trường tiểu học;Kỹ năng sống;Hoạt động ngoài giờ lên lớpIssue Date: 2015Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 127 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11556Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Tổng hợp 5- Iodovanlin và dẫn chất dự đoán có tác dụng sinh học

Title: Tổng hợp 5- Iodovanlin và dẫn chất dự đoán có tác dụng sinh họcAuthors: Phạm, Thị Minh Thủy
Phan, Thục Anh
Trịnh, Ngọc DưKeywords: Hóa hữu cơ;Điều chế;Tác dụng sinh học;Dẫn chấtIssue Date: 2011Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: tr. 47-52URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10571Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)