Bài đăng

Tác động của việc sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Đại học Khoa học - Đại học Huế : Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục

Title: Tác động của việc sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Đại học Khoa học - Đại học Huế : Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dụcAuthors: Nguyễn, Phương Nga, người hướng dẫn
Hoàng, Kỳ SơnKeywords: Chất lượng giáo dục;Hoạt động giảng dạy;Đại học HuếIssue Date: 2012Publisher: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dụcAbstract: 92 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Trình bày tổng quan về tình hình nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam về tác động của việc sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên trong trường đại học. Phân tích cơ sở lý luận: các khái niệm cơ bản về tác động, đánh giá, sinh viên đánh (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34397Appears in Collections:IEQA - Master Theses

Motivation for smoking cessation among drug-using smokers under methadone maintenance treatment in Vietnam

Title: Motivation for smoking cessation among drug-using smokers under methadone maintenance treatment in VietnamAuthors: Nguyen, Hoang LongKeywords: Smoking;Cessation;Stage;Change;Methadone;MMT;Drug use;VietnamIssue Date: 2015Publisher: BioMed CentralURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11436Background:Smoking cessation treatment service is concerned to be a critical element in methadone maintenance treatment (MMT) in order to diminish the effect of smoke on health outcomes. To implement the smoking cessation services in Vietnam, we examined the stages of change to quit and determined associated factors among MMT patients. Methods:We conducted a cross-sectional survey with 1016 MMT patients in five clinics in Hanoi and Nam Dinh province, of those, 932 (91.7 %) were ever-smokers. Patients were classified into four groups:“pre-contemplation,” “contemplation,”“preparation,” and“action and maintenance” by using the transtheoretical model. Multivariate logistic regression was …

Đánh giá đặc điểm ô nhiễm dư lượng chất diệt cỏ/Đioxin và khả năng phân hủy sinh học tại khu vực ô nhiễm tây sân bay Biên Hòa tỉnh Đồng Nai

Title: Đánh giá đặc điểm ô nhiễm dư lượng chất diệt cỏ/Đioxin và khả năng phân hủy sinh học tại khu vực ô nhiễm tây sân bay Biên Hòa tỉnh Đồng Nai : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02Authors: Đặng, Thị Cẩm Hà , người hướng dẫn
Phùng, Khắc Huy ChúKeywords: Ô nhiễm môi trường;Khoa học môi trường;Đioxin;Chất diệt cỏIssue Date: 2012Publisher: ĐHKHTNAbstract: 86 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Khảo sát và phân tích hiện trạng, đặc điểm ô nhiễm dioxin tại khu vực đầu Tây sân bay Biên Hòa (chỉ số môi trường, địa hóa cơ bản như hàm lượng mùn, thành phần cơ giới, độ pH v.v. và mức độ ô nhiễm dioxin); Đặc điểm sinh học của một số chủng vi khuẩn phân (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38237Appears in Collections:HUS - Master Theses

An Investigation into Teachers’ and Students’ Attitudes towards the Use of Visual Aids in Teaching and Learning Vocabulary at Le Quy Don Gifted High School, Dien Bien

Title: An Investigation into Teachers’ and Students’ Attitudes towards the Use of Visual Aids in Teaching and Learning Vocabulary at Le Quy Don Gifted High School, Dien Bien = nghiên cứu thái độ của giáo viên và học sinh đối với việc sử dụng giáo cụ trực quan đểAuthors: Nguyễn, Thị Vượng, Supervisor
Nguyễn, Hạnh TuyếtKeywords: Giáo cụ trực quan;Từ vựng;Phương pháp giảng dạy;Tiếng AnhIssue Date: 2011Publisher: ĐHNNAbstract: 42 p. + CD-ROM
M.A Thesis. English teaching methodology -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2011
This study aims at finding out the attitudes of the teachers and students at Le Quy Don gifted high school in Dien Dien towards the use of visual aids in teaching and leaning English vocabulary. In the study, the quantitative and qualitative methods are em (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39908Appears in Collections:ULIS - Master Theses

SỰ THAY ĐỔI KINH TẾ NÔNG THÔN MIỀN NAM THEO XU HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA TỪ NĂM 1945-2009: TRƯỜNG HỢP CỦA XÃ PHÚ AN, HUYỆN BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Title: SỰ THAY ĐỔI KINH TẾ NÔNG THÔN MIỀN NAM THEO XU HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA TỪ NĂM 1945-2009: TRƯỜNG HỢP CỦA XÃ PHÚ AN, HUYỆN BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNGAuthors: Shibuya, YukiKeywords: Kinh tế;Nông thôn;Miền Nam;Công nghiệp hóa;Bình DươngIssue Date: 2015Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triểnURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/203Appears in Collections:IVIDES - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam : thực trạng và giải pháp

Title: Chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam : thực trạng và giải phápAuthors: Doãn, Thị Thanh PhươngKeywords: Kinh tế;Kinh tế lao động;Nguồn nhân lực;Việt NamIssue Date: 2002Publisher: Đại học Quốc gia Hà nộiCitation: 108 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11931Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)